Paginacija

 Društveno odgovorno poslovanje malprodajnih poduzeća
Društveno odgovorno poslovanje malprodajnih poduzeća
Marinko Kapular
Društveno odgovorno poslovanje je poslovna praksa koja se posljednjih godina sve više primjenjuje. Istraživanja pokazuju da su poduzeća koja primjenjuju društveno odgovorno poslovanje uspješnija, no unatoč tome nisu sva poduzeća jednako angažirana u konceptu društveno odgovornog poslovanja. Veliku ulogu ima i komunikacija sa svim interesno utjecajnim skupinama. Praksa društveno odgovornog poslovanja se odnosi na sve aspekte djelovanja poduzeća. Prihvaćanjem koncepta društveno...
#tihakultura: O važnosti kulture tijekom pandemije COVID-19
#tihakultura: O važnosti kulture tijekom pandemije COVID-19
Lea Bruna Šuker
Koristeći se stručnom literaturom u radu se prikazuju važnosti i funkcije kulture na pojedinca i društvo te se pojam kulture postepeno sužava u centralno pitanje završnog rada kulture kao umjetnosti s naglaskom na glazbenu i kazališnu umjetnost. U radu se polazi za postavljenom tezom da ni jedan pojedinac nije odsječen od utjecaja umjetnosti koji nosi iznimno jaku podlogu za njegovo djelovanje i razvoj, bio pojedinac toga svjestan ili ne – što se primjenjuje i na društvo s...
6σ strategija upravljanja poslovanjem u razvojnoj organizaciji
6σ strategija upravljanja poslovanjem u razvojnoj organizaciji
Maja Markanović Batan
Šest Sigma je sustav poslovne strategije usmjeren na kvalitetu poslovnih procesa koji nastoji poboljšati kvalitetu utvrđivanjem i uklanjanjem uzroka problema koji dovode do defekata te smanjuje varijabilnost poslovnim procesima u proizvodnim i uslužnim kompanijama. Šest sigma kao koncept koristi niz metoda upravljanja kvalitetom, uključujući i statističke metode, te stvara posebnu i potrebnu infrastrukturu ljudskih resursa unutar organizacije koristeći Prvake, Majstorske Crne...
: Analiza dropshipping poslovnog modela
: Analiza dropshipping poslovnog modela
Marko Basara
Internet trgovina u modernom dobu susreće se s svakodnevnim velikim rastom svake godine. Kupovina korištenjem interneta je jedan od najbržih, najjednostavnijih i najjeftinijih oblika obavljanja kupovine u moderno doba. Uz pomoć moderne tehnologije svaka osoba može voditi internetsku trgovinu bez zahtjevanja velikog znanja i ulaganja. Dropshipping poslovni model ispunjuje narudžbe krajnjih kupaca u kojem dropshipper ne treba koristiti skladište, narudžbu šalje dobavljaču s kojim...
: Burzovni indeksi i utjecaj Covid-19 na svjetske burzovne indekse
: Burzovni indeksi i utjecaj Covid-19 na svjetske burzovne indekse
Hrvoje Županac
U ovome radu prikazat će se povijest nastanka burzovnih indeksa i njihovo kretanje do danas. Također, analizirat će se utjecaj koronavirusa SARS-CoV-2 (dalje u tekstu: Covid-19) na najznačajnije svjetske burzovne indekse u razdoblju od 2019. godine usporedno sa 2020. godinom. Cilj rada je upoznati čitatelja koliko snažno pandemija može utjecati na svjetsko gospodarstvo i burzovne indekse.
: Organiziranje na primjeru HEP grupe
: Organiziranje na primjeru HEP grupe
Ante Čović
Gotovo svi autori koji se bave teorijama organizacije i menadžmenta slažu se da je organizacijska struktura ključni čimbenik za uspjeh svake organizacije. U procesu organiziranja treba se opredijeliti za organizacijsku strukturu koja će efikasno i efektivno polučiti, temeljem utvrđene strategije organizacije, postavljene ciljeve. Organizacijska struktura, dakako, kao i sama strategija organizacije, mogu ostati mrtvo slovo na papiru ako organizacija nema kvalificirane i...
: Upravljanje poslovnim pregovaranjem – metode i odnosi u pregovaranju
: Upravljanje poslovnim pregovaranjem – metode i odnosi u pregovaranju
Dominik Gluhinić
Pregovaranje je jedna od najčešćih i najvažnijih aktivnosti suvremenog života, a definira se kao proces u kojem dvije ili više osoba raspravljaju o zajedničkim i konfliktnim interesima s ciljem da se postigne sporazum, temeljem kojega će sve strane imati korist. Od svoga rođenja svakodnevno pregovaramo, a ishod pregovora ovisi o iskustvu, znanju i vještinama pregovaranja. U diplomskom radu želim iskazati važnost i odnose pregovaranja u poslovnom svijetu, kako za pojedinca...
: Upravljanje suficitom u okviru obrtnog kapitala poduzeća
: Upravljanje suficitom u okviru obrtnog kapitala poduzeća
Dino Kujundžić
Raspoloživi obrtni kapital bitan je čimbenik uspješnosti poslovanja poduzeća. Djelotvorno upravljanje obrtnim kapitalom pomaže usklađenom korištenju kapitala, ne samo u poduzeću, nego i kod dobavljača i kupaca poduzeća. Izračun vrijednosti trajnih obrtnih sredstava je pored izračuna vrijednosti osnovnih sredstava važan čimbenik u procjeni potrebnih ukupnih sredstava za ulaganje u poduzetnički poduhvat. Iskustvo u poslovanju dokazuje kako brojni poduzetnički poduhvati ...
Adam Smith
Adam Smith
Sara Petrović
Škotski ekonomist, filozof i pisac, Adam Smith, također glasi i kao „otac ekonomije“, a vrlo je važna osoba i za ekonomsku sociologiju. Ekonomska sociologija ima snažni fokus na ulogu društvenih odnosa i društvene institucije u ekonomiji te je relativno novo područje koje je zamrlo do kraja sedamdesetih godina 20. stoljeća te ju prema tome dijelimo na klasičnu i suvremenu ekonomsku sociologiju. Prema Smithu, u čovjekovoj je prirodi urođena sposobnost da se poistovjeti s drugim...
Advent kao resurs kulturnog turizma grada Zagreba
Advent kao resurs kulturnog turizma grada Zagreba
Lea Starčević
Kulturni turizam je nedvojbeno najstarija od „novih“ turističkih pojava. Ljudi su putovali za to što se danas naziva kulturni turizam još u doba Rimljana. Samo tada, takva grupa putnika nije tako prepoznata. Posjećivanje povijesnih strana nekog grada, kulturnih obilježja, prisustvovanje posebnim događajima i festivalima ili posjećivanje muzeja je uvijek bilo dio turističkog doživljaja. Kulturni turizam prepoznat je kao posebna kategorija turizma u kasnim 1970-im godinama kada...
Agilne metode upravljanja projektima
Agilne metode upravljanja projektima
Maja Dragušica
Upravljanje projektima predstavlja kompleksan skup vještina, znanja i tehnika koje se koriste za učinkovito planiranje, izvođenje i nadzor projekata. Projekt je definiran kao jedinstvena inicijativa s jasno postavljenim ciljevima i vremenskim ograničenjem, a njegova svrha je ostvariti određenu promjenu ili isporučiti određeni proizvod ili uslugu. U posljednjih nekoliko desetljeća, upravljanje projektima prošlo je kroz značajne evolucije i razvilo se u različite pristupe....
Agilni pristup u tradicionalnoj tvrtci
Agilni pristup u tradicionalnoj tvrtci
Tomislav Sesvečan
Ovaj diplomski rad istražuje koncept projektnog menadžmenta i njegovu primjenu u različitim industrijskim sektorima. Projektni menadžment je proces planiranja, organiziranja, vođenja i kontroliranja projekta s ciljem postizanja željenih rezultata unutar vremenskih, financijskih i resursnih ograničenja. U ovom radu se analiziraju ključni elementi projektnog menadžmenta, uključujući identifikaciju ciljeva projekta, definiranje obima posla, izradu rasporeda aktivnosti, procjenu...

Paginacija