Analiza tržišta rada u Republici Hrvatskoj
Analiza tržišta rada u Republici Hrvatskoj
Mario Kutleša
Tema završnog rada je analiza tržišta rada u Republici Hrvatskoj.Predmet rada je tržište rada u Republici Hrvatskoj, koje se objašnjava kroz teoretski dio rada i kroz analitički dio rada. Cilj rada je kroz teorijski okvir objasniti osnovne pojmove vezane za tržište rada i politike koje se provode, nakon čega je cilj kroz analitički dio rada analizirati tržište rada u Republici Hrvatskoj. Glavna karakteristika tržišta rada u Hrvatskoj je proces postupnog smanjenja radne...
OPOREZIVANJE KORPORATIVNE DOBITI U REPUBLICI HRVATSKOJ I REPUBLICI SRBIJI –KOMPARATIVNA ANALIZA
OPOREZIVANJE KORPORATIVNE DOBITI U REPUBLICI HRVATSKOJ I REPUBLICI SRBIJI –KOMPARATIVNA ANALIZA
Ksenija Šolčić
Porez na dobitjejedan od izravnih poreza kojeg plaćaju trgovačka društva, a koja samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost radi stjecanja dobiti ili drugih procjenjivih koristi.U ovom radu promatrati će se faze u postupku normativnog uređenja sustava oporezivanja korporativne dobiti u Republici Hrvatskoj od 1990. godine pa do danas.Također, u radu će se usporediti oporezivanje korporativne dobiti u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji te će...
Organizacijska struktura jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Organizacijska struktura jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Goran Borovnjak
Cilj ovog rada je dati detaljan pregled svih vrsta organizacijske strukture od klasičnih organizacijskih struktura kroz organske do složenijih i modernih organizacijskih struktura. Nadasve cilj ovog rada je prikazati i opisati organizacijsku strukturu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sa detaljnim pogledom na jedinicu lokalne samouprave Grada Zaprešića. Također u cilju ovog rada predočiti karakteristike organizacijske strukture, hijerarhiju, njihove prednosti i...