Paginacija

 Društveno odgovorno poslovanje malprodajnih poduzeća
Društveno odgovorno poslovanje malprodajnih poduzeća
Marinko Kapular
Društveno odgovorno poslovanje je poslovna praksa koja se posljednjih godina sve više primjenjuje. Istraživanja pokazuju da su poduzeća koja primjenjuju društveno odgovorno poslovanje uspješnija, no unatoč tome nisu sva poduzeća jednako angažirana u konceptu društveno odgovornog poslovanja. Veliku ulogu ima i komunikacija sa svim interesno utjecajnim skupinama. Praksa društveno odgovornog poslovanja se odnosi na sve aspekte djelovanja poduzeća. Prihvaćanjem koncepta društveno...
6σ strategija upravljanja poslovanjem u razvojnoj organizaciji
6σ strategija upravljanja poslovanjem u razvojnoj organizaciji
Maja Markanović Batan
Šest Sigma je sustav poslovne strategije usmjeren na kvalitetu poslovnih procesa koji nastoji poboljšati kvalitetu utvrđivanjem i uklanjanjem uzroka problema koji dovode do defekata te smanjuje varijabilnost poslovnim procesima u proizvodnim i uslužnim kompanijama. Šest sigma kao koncept koristi niz metoda upravljanja kvalitetom, uključujući i statističke metode, te stvara posebnu i potrebnu infrastrukturu ljudskih resursa unutar organizacije koristeći Prvake, Majstorske Crne...
: Poslovno komuniciranje u organizaciji
: Poslovno komuniciranje u organizaciji
Martina Jaklenec
Temelj svake organizacije je dobra komunikacija. Svaki ljudski postupak predstavlja jednu vrstu komunikacije pa i „ne-komuniciranje“ je jedan oblik komuniciranja. Komunikacijski proces nastaje u trenutku kada se na jednoj strani pojavi onaj koji šalje informaciju, a na drugoj onaj koji je prima. Uspješna komunikacija je osnova za razvoj unutarnje organizacije, važan čimbenik kako u ponašanju menadžera, tako i u funkcioniranju cijeloga organizacijskog sustava. Komunikacija u...
: Upravljanje poslovnim pregovaranjem – metode i odnosi u pregovaranju
: Upravljanje poslovnim pregovaranjem – metode i odnosi u pregovaranju
Dominik Gluhinić
Pregovaranje je jedna od najčešćih i najvažnijih aktivnosti suvremenog života, a definira se kao proces u kojem dvije ili više osoba raspravljaju o zajedničkim i konfliktnim interesima s ciljem da se postigne sporazum, temeljem kojega će sve strane imati korist. Od svoga rođenja svakodnevno pregovaramo, a ishod pregovora ovisi o iskustvu, znanju i vještinama pregovaranja. U diplomskom radu želim iskazati važnost i odnose pregovaranja u poslovnom svijetu, kako za pojedinca...
: Upravljanje suficitom u okviru obrtnog kapitala poduzeća
: Upravljanje suficitom u okviru obrtnog kapitala poduzeća
Dino Kujundžić
Raspoloživi obrtni kapital bitan je čimbenik uspješnosti poslovanja poduzeća. Djelotvorno upravljanje obrtnim kapitalom pomaže usklađenom korištenju kapitala, ne samo u poduzeću, nego i kod dobavljača i kupaca poduzeća. Izračun vrijednosti trajnih obrtnih sredstava je pored izračuna vrijednosti osnovnih sredstava važan čimbenik u procjeni potrebnih ukupnih sredstava za ulaganje u poduzetnički poduhvat. Iskustvo u poslovanju dokazuje kako brojni poduzetnički poduhvati ...
Adam Smith
Adam Smith
Sara Petrović
Škotski ekonomist, filozof i pisac, Adam Smith, također glasi i kao „otac ekonomije“, a vrlo je važna osoba i za ekonomsku sociologiju. Ekonomska sociologija ima snažni fokus na ulogu društvenih odnosa i društvene institucije u ekonomiji te je relativno novo područje koje je zamrlo do kraja sedamdesetih godina 20. stoljeća te ju prema tome dijelimo na klasičnu i suvremenu ekonomsku sociologiju. Prema Smithu, u čovjekovoj je prirodi urođena sposobnost da se poistovjeti s drugim...
Advent kao resurs kulturnog turizma grada Zagreba
Advent kao resurs kulturnog turizma grada Zagreba
Lea Starčević
Kulturni turizam je nedvojbeno najstarija od „novih“ turističkih pojava. Ljudi su putovali za to što se danas naziva kulturni turizam još u doba Rimljana. Samo tada, takva grupa putnika nije tako prepoznata. Posjećivanje povijesnih strana nekog grada, kulturnih obilježja, prisustvovanje posebnim događajima i festivalima ili posjećivanje muzeja je uvijek bilo dio turističkog doživljaja. Kulturni turizam prepoznat je kao posebna kategorija turizma u kasnim 1970-im godinama kada...
Airbnb disruptivni model platforme
Airbnb disruptivni model platforme
Ivana Plečko
Internet mijenja način na koji percipiramo stvari oko nas. Danas živimo online, zahtijevajući brzu, jednostavnu i cjenovno prihvatljivu isporuku usluga i dobara ujedno zahtijevajući dodanu vrijednost za svaku obavljanju transakciju. Mi smo ti koji činimo, vodimo i stvaramo online tržište. Veliku većinu želja uz potporu interneta i facilitatora kao što su mobilni uređaji i platforme ostvarujemo u kratkom roku i na zahtjev („on demand“). Ekonomija platformi nije više u...
Aktivnosti menadžmenta ljudskih potencijala
Aktivnosti menadžmenta ljudskih potencijala
Anamarija Bunčić
Menadžment ljudskih potencijala se u užem smislu definira kao niz međupovezanih aktivnosti i zadaća menadžmenta i organizacija usmjerenih na osiguravanje adekvatnog broja i strukture zaposlenika, njihovih znanja, vještina, interesa, motivacije te oblika ponašanja potrebnih za ostvarivanje aktualnih, razvojnih i strategijskih ciljeva organizacije. U širem smislu, menadžment ljudskih potencijala je znanstvena disciplina, menadžerska funkcija i zadaća, poslovna funkcija te...
Akvizicija i primjeri akvizicija
Akvizicija i primjeri akvizicija
Lorina Škeljo
Internacionalizacija poslovnih aktivnosti danas predstavlja jedan od aspekata opstanka kompanija diljem svijeta, zahvaljujući sve jačoj konkurenciji, na sve većem broju tržišta. Upravo ta internacionalizacija stvara tvrtkama mogućnost da posluju na raznim inozemnim tržištima te u vidu svoga razvoja, rasta i na kraju profita, akvizicijama dolaze do željenih rezultata. Akvizicija poduzeća tako predstavlja stjecanje određenoga poduzeća kupnjom cjelokupne imovine pri čemu...
Alati digitalnog marketinga
Alati digitalnog marketinga
Filip Anić
U uvodu rada upoznajem ĉitatelja sa poĉecima digitalnog marketinga sa nekim standardnim pojmovima koji se koriste te njihovu poveznicu na suvremene alate poput marketinga putem letaka i pošte koji bi se slali na fiziĉke adrese ljudi, digitalizacijom takav naĉin marketinga je izrastao u alat poput MailChimp-a. On daje mogućnosti slanja promotivnih tekstualnih poruka, letaka sa atraktivnim slikama ili videima na Internet adresu iliti e-mail. Kako bih imao maksimalan uvid u...
Alati i metode potpunog upravljanja kvalitetom
Alati i metode potpunog upravljanja kvalitetom
Mladen Mandić
Da bi se razumjela problematika proučavanja sveprisutne kvalitete treba dobro poznavati područje strateškog upravljanja kvalitetom, kao i kriterije kojima je ona definirana. Radi boljeg shvaćanja složenosti potpunog upravljanja kvalitetom nužno je poznavati ključne elemente i modele za upravljanje istom, koji olakšavaju provođenje analize i dijagnoze u poslovnim subjektima, te su podloga za ostvarivanje poslovne učinkovitosti. Posljednjih desetljeća začetnici kvalitete razvili su...

Paginacija