Analiza tržišta rada u Republici Hrvatskoj
Analiza tržišta rada u Republici Hrvatskoj
Mario Kutleša
Tema završnog rada je analiza tržišta rada u Republici Hrvatskoj.Predmet rada je tržište rada u Republici Hrvatskoj, koje se objašnjava kroz teoretski dio rada i kroz analitički dio rada. Cilj rada je kroz teorijski okvir objasniti osnovne pojmove vezane za tržište rada i politike koje se provode, nakon čega je cilj kroz analitički dio rada analizirati tržište rada u Republici Hrvatskoj. Glavna karakteristika tržišta rada u Hrvatskoj je proces postupnog smanjenja radne...
Javni prihodi Republike Hrvatske
Javni prihodi Republike Hrvatske
Lana Kunštek
Zajedničke potrebe koje je potrebno zadovoljiti postoje od najranijih ljudskih zajednica. Pribavljanje sredstava kojima bi se zadovoljavale zajedničke potrebe u početku su bile u naturalnom obliku. Tek s pojavom novca, prikupljanje sredstava odnosno prihoda za financiranje zadovoljenja potreba poprimilo je oblik javnih financija. Daljnji razvoj javnih prihoda bio je vezan uz sam razvoj država odnosno državnih oblika te njenih...
OPOREZIVANJE KORPORATIVNE DOBITI U REPUBLICI HRVATSKOJ I REPUBLICI SRBIJI –KOMPARATIVNA ANALIZA
OPOREZIVANJE KORPORATIVNE DOBITI U REPUBLICI HRVATSKOJ I REPUBLICI SRBIJI –KOMPARATIVNA ANALIZA
Ksenija Šolčić
Porez na dobitjejedan od izravnih poreza kojeg plaćaju trgovačka društva, a koja samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost radi stjecanja dobiti ili drugih procjenjivih koristi.U ovom radu promatrati će se faze u postupku normativnog uređenja sustava oporezivanja korporativne dobiti u Republici Hrvatskoj od 1990. godine pa do danas.Također, u radu će se usporediti oporezivanje korporativne dobiti u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji te će...
Organizacijska struktura jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Organizacijska struktura jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Goran Borovnjak
Cilj ovog rada je dati detaljan pregled svih vrsta organizacijske strukture od klasičnih organizacijskih struktura kroz organske do složenijih i modernih organizacijskih struktura. Nadasve cilj ovog rada je prikazati i opisati organizacijsku strukturu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sa detaljnim pogledom na jedinicu lokalne samouprave Grada Zaprešića. Također u cilju ovog rada predočiti karakteristike organizacijske strukture, hijerarhiju, njihove prednosti i...
Trošarine - Evaluacija i učinci na proračun Republike Hrvatske - Analiza odnosa trošarina i bruto društvenog proizvoda
Trošarine - Evaluacija i učinci na proračun Republike Hrvatske - Analiza odnosa trošarina i bruto društvenog proizvoda
Marko Budak
Rad se bavi istraživanjem učinaka trošarina na proračun RH kao i proučavanjem odnosa između trošarina i gospodarskog rasta. Osnovna motivacija za ovo istraživanje bio je ograničen fond istraživanja na prethodno spomenutu temu. Rad je predstavio pregled znanstvene literature na temu rada kao i empirijsko istraživanje u odnosu trošarina i BDP u RH za razdoblje 2000. – 2017. godine. U istraživanju su korišteni sekundarni podaci Ministarstva ...