Analiza tržišta rada u Republici Hrvatskoj
Analiza tržišta rada u Republici Hrvatskoj
Mario Kutleša
Tema završnog rada je analiza tržišta rada u Republici Hrvatskoj.Predmet rada je tržište rada u Republici Hrvatskoj, koje se objašnjava kroz teoretski dio rada i kroz analitički dio rada. Cilj rada je kroz teorijski okvir objasniti osnovne pojmove vezane za tržište rada i politike koje se provode, nakon čega je cilj kroz analitički dio rada analizirati tržište rada u Republici Hrvatskoj. Glavna karakteristika tržišta rada u Hrvatskoj je proces postupnog smanjenja radne...
Doprinos bankarskog sektora oporavku gospodarstva uslijed krize
Doprinos bankarskog sektora oporavku gospodarstva uslijed krize
Branimir Kos
Bankarski sektor na čelu s središnjom bankom značajno utječe na cjelokupnu ekonomiju. Središnja banka je odgovorna za provođenje monetarne politike dok fiskalnu politiku provodi vlast države. Usklađenost provedbe monetarne i fiskalne politike jedan je od ključnih razloga izlaska države iz kriznih razdoblja te rasta ekonomije. Središnje banke mogu voditi ekspanzivnu ili restriktivnu monetarnu politiku. Kao primarne zadaće središnjih banaka nameću se regulacija razina...
Dvorac Lužnica
Dvorac Lužnica
Darija Horvat
Dvorac Lužnica jednokatni je barokni dvorac koji se prvi puta spominje u 17. st. kada su mu vlasnici bili obitelj Čikulin. Dvorac je preuređen u 18. st. dolaskom novih vlasnika, plemićke obitelji Rauch, a na vrhu glavnog stubišta upisana je godina 1791., vezana je uz posvetu grofovske kapele sv. Križa smještene na prvom katu dvorca. Građen je pod utjecajem srednjoeuropske, uglavnom austrijske arhitekture, ali je u potpunosti prilagođen zemljopisnim, gospodarskim i društvenim...
Interpretacijski plan kulturne baštine: legende i misteriji Zagreba
Interpretacijski plan kulturne baštine: legende i misteriji Zagreba
Sanja Ulipi Stupar
U ovom radu definiran je pojam baštine čiji su se opseg i shvaćanje mijenjali kroz povijest. Temeljnu ulogu u identificiranju, zaštiti i očuvanju baštine u pravnom smislu imaju propisi doneseni od ICOMOS-a i UNESCO-a koji su i danas pravni temelj očuvanja baštine na svjetskoj razini. No veliku ulogu imaju i nacionalni pravni akti kao što je Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u Hrvatskoj. Ranije se shvaćalo da je baština samo opipljiva (arheološka nalazišta i...
Javni prihodi Republike Hrvatske
Javni prihodi Republike Hrvatske
Lana Kunštek
Zajedničke potrebe koje je potrebno zadovoljiti postoje od najranijih ljudskih zajednica. Pribavljanje sredstava kojima bi se zadovoljavale zajedničke potrebe u početku su bile u naturalnom obliku. Tek s pojavom novca, prikupljanje sredstava odnosno prihoda za financiranje zadovoljenja potreba poprimilo je oblik javnih financija. Daljnji razvoj javnih prihoda bio je vezan uz sam razvoj država odnosno državnih oblika te njenih...
Krizni uvjeti u poslovanju
Krizni uvjeti u poslovanju
Nina Vrdoljak
Kriza se najčešće u literaturi prikazuje kao iznenadan i neželjen proces, ograničenog trajanja i mogućnosti koji se pojavljuje kada poduzeće nije u fazi pripravnosti. Šteti poduzeću i njenim ciljevima, s nepoznatim ishodom. Kriza uvelike utječe na poslovanje poduzeća, a razina uspješnosti u savladavanju s krizom ovisi o prilagodbi na promjene. Ako je kriza veća, teže je ovladati njome. Menadžment tu ima veliku ulogu u prepoznavanju kriznih situacija, njihova pripremljenost na...
OPOREZIVANJE KORPORATIVNE DOBITI U REPUBLICI HRVATSKOJ I REPUBLICI SRBIJI –KOMPARATIVNA ANALIZA
OPOREZIVANJE KORPORATIVNE DOBITI U REPUBLICI HRVATSKOJ I REPUBLICI SRBIJI –KOMPARATIVNA ANALIZA
Ksenija Šolčić
Porez na dobitjejedan od izravnih poreza kojeg plaćaju trgovačka društva, a koja samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost radi stjecanja dobiti ili drugih procjenjivih koristi.U ovom radu promatrati će se faze u postupku normativnog uređenja sustava oporezivanja korporativne dobiti u Republici Hrvatskoj od 1990. godine pa do danas.Također, u radu će se usporediti oporezivanje korporativne dobiti u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji te će...
Organizacijska struktura jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Organizacijska struktura jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Goran Borovnjak
Cilj ovog rada je dati detaljan pregled svih vrsta organizacijske strukture od klasičnih organizacijskih struktura kroz organske do složenijih i modernih organizacijskih struktura. Nadasve cilj ovog rada je prikazati i opisati organizacijsku strukturu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sa detaljnim pogledom na jedinicu lokalne samouprave Grada Zaprešića. Također u cilju ovog rada predočiti karakteristike organizacijske strukture, hijerarhiju, njihove prednosti i...
Organiziranje na primjeru "Doma za starije osobe Trešnjevka Zagreb"
Organiziranje na primjeru "Doma za starije osobe Trešnjevka Zagreb"
Smiljana Preininger
Organizacija je od uvijek imala važnu ulogu u razvoju i napretku civilizacije. Od početka civilizacije pa sve do smrti prati nas organizacija. Tako da se već pojavom civilizacije razvila i organizacija, a najvažniji element svake organizacije je upravo sama organizacija sa svim svojim elementima i organizacijskim strukturama. Jednostavne organizacije su kroz povijest prerastale u kompleksnije oblike. Kako se organizacija sve više razvijala nastala je potreba da se ozbiljnije...
Skandinavska gospodarska kriza i njene posljedice
Skandinavska gospodarska kriza i njene posljedice
Pavle Vukmirić
Rad ne sadrži sažetak. U ovom radu analizirane su temeljne osobine gospodarskih kriza i teorija promatranja gospodarskih kriza.
Trošarine - Evaluacija i učinci na proračun Republike Hrvatske - Analiza odnosa trošarina i bruto društvenog proizvoda
Trošarine - Evaluacija i učinci na proračun Republike Hrvatske - Analiza odnosa trošarina i bruto društvenog proizvoda
Marko Budak
Rad se bavi istraživanjem učinaka trošarina na proračun RH kao i proučavanjem odnosa između trošarina i gospodarskog rasta. Osnovna motivacija za ovo istraživanje bio je ograničen fond istraživanja na prethodno spomenutu temu. Rad je predstavio pregled znanstvene literature na temu rada kao i empirijsko istraživanje u odnosu trošarina i BDP u RH za razdoblje 2000. – 2017. godine. U istraživanju su korišteni sekundarni podaci Ministarstva ...